Din bokföring
Varuinköp

Det finns två sätt att bokföra varuinköp, en enklare variant och en mer sofistikerad. Vi börjar med den enklare. När du får fakturan bokför du så här:

Debet 4010 Varuinköp
Debet 2640 Ingående moms

Kredit 2440 Leverantörsskulder

När du inventerat varulagret, till exempel i samband med bokslutet, måste du ta bort kostnaden för varor som är osålda och flytta den till lagerkontot, så här:

Debet 1410 Varulager
Kredit 4010 Varuinköp

En mer sofistikerad lösning är att göra detta löpande under året, men eftersom du inte vill inventera lagret varje dag måste du jobba med en schablon. En uppskattning av hur mycket din kostnad är varje gång du säljer en vara.

Bokföring.

Börja med att bokföra varuinköp direkt på lagerkontot, istället för på kontot för varuinköp:

Debet 1410 Varulager
Kredit 2440 Leverantörsskulder

Vi antar nu att du har en varukostnad på 40 procent, det vill säga du har betalat 400 kronor för en vara som du säljer för 1.000 kronor. Med detta i åtanke kan du boka bort 400 kronor från lagerkontot varje gång du säljer för 1.000 kronor, så här:

Debet 1510 Kundfordringar       1.250 kronor

Kredit 3010 Varuförsäljning       1.000 kronor
Kredit 2610 Utgående moms        250 kronor
Kredit 1410 Varulager                  400 kronor

Debet 4010 Varukostnad              400 kronor 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader