Din bokföring
Traktamenten

När du varit på tjänsteresa kan du ta ut ett skattefritt belopp som är till för att täcka de ökade levnadsomkostnaderna som du kan ha haft på resan. Har du rest i Sverige kan du ta ut 200 kronor per dygn. Har du varit utomlands finns det ett speciellt belopp för varje land. Skatteverket publicerar beloppen på sin hemsida under rubriken Utlandstraktamenten.

Bokföring.

Har du aktiebolag eller har betalat ut traktamente till dina anställda bokför du så här:

Debet 7322 Traktamenten, inrikes
Kredit 2440 Leverantörsskulder

Eller om du varit utomlands:

Debet 7323 Traktamenten, utrikes
Kredit 1940 Bank

Har du en enskild firma eller ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du inte bokföra traktamenten som du tar ut till dig själv. I stället drar du av dem i deklarationen.

  

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader