Din bokföring
Representation

Du får dra av 90 kronor exklusive moms per person när du varit på representation med kund. Eftersom ett krogbesök ofta blir dyrare, måste du dela upp kostnaden på två konton. Dessutom får du bara dra av momsen på de 90 avdragsgilla kronorna. En trevlig middag för två personer ser ut så här i din bokföring:

Debet 6071 Representation             180 kronor
Debet 6072 Ej avdragsgill repr.       775 kronor
Debet 2640 Ingående moms             45 kronor

Kredit 1910 Kassa                        1.000 kronor


 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader