Din bokföring
Löneskatt

På pensionsförsäkringarna som du köper till dina anställda ska du betala 24,26 procent löneskatt. Du redovisar den en gång om året i företagets deklaration. Bokför löneskatten så här:

Debet 7518 Löneskatt
Kredit 2518 Skuld löneskatt

Ett bra tips är att bokföra den samtidigt som du bokför premierna för pensionsförsäkringen, exempelvis genom en automatisk kontering:

Debet 7410 Pens.försäkr.      10.000 kronor
Debet 7518 Löneskatt              2.426 kronor

Kredit 2518 Skuld löneskatt   2.426 kronor
Kredit 2440 Lev.skulder        10.000 kronor

 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader