Din bokföring
Lön

Du bokför löneutbetalningen till dina anställda på följande enkla sätt. Vi antar att pengarna gick från banken:

Debet 7010 Löner
Kredit 1940 Bank

Om du har ett aktiebolag och betalar ut lön till dig själv och andra i företagsledande ställning, så kan du bokföra den på ett eget konto eftersom den ska särredovisas i bokslutet, så här:

Debet 7220 Lön till företagsledare
Kredit 1940 Bank

Det är också en bra idé att bokföra arbetsgivaravgiften samtidigt som du bokför lönen. Arbetsgivaravgiften är just nu 32,28 procent. Om lönesumman är 100.000 kronor blir det så här:

Debet 7010 Lön                  100.000 kronor
Debet 7510 Arb.giv.avg.     32.280 kronor

Kredit 2740 Skuld Arb.avg. 32.280 kronor
Kredit 1950 Bank               100.000 kronor

Men det är en sak till som du måste tänka på, du måste dra av skatt på de anställdas löner. Den ska du betala in till staten senare, så det är bra att ha den på ett eget konto. Vi tänker att du dragit av 30 procent i skatt på lönen 100.000 kronor:

Debet 7010 Lön                  100.000 kronor

Kredit 2710 Personalskatt   30.000 kronor
Kredit 1940 Bank                 70.000 kronor

 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader