Din bokföring
Kundfordringar

När du säljer en vara eller tjänst på kredit, så medför det en bokföring i två steg. Första steget när du skickar fakturan och det andra när du får in pengarna. Exempel: Du säljer en tjänst för 10.000 kronor plus moms 2.500 kronor:

Debet 1510 Kundfordringar    12.500 kronor

Kredit 3010 Intäkter                10.000 kronor
Kredit 2610 Utgående moms    2.500 kronor

När du sedan får in pengarna på banken gör du så här:

Debet 1940 Bank                     12.500 kronor
Kredit 1510 Kundfordringar     12.500 kronor

 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader