Din bokföring
Blandad verksamhet

Det händer att företag driver verksamhet som till viss del är momsbefriad. Exempelvis ett hälsovårdsföretag där det finns legitimerade sjukgymnaster (momsbefriade) och massörer (momspliktiga). Då gäller speciella regler för ingående moms, det vill säga den moms som du ska få tillbaka av skatteverket.

Saker du köper till den momspliktiga delen, till exempel olja till massörerna, får du dra av all ingående moms på och saker du köper till den momsbefriade delen får du inte dra av någon ingående moms alls på. På sånt som inte hör till någon speciell del, till exempel bokföringstjänster, måste du göra en fördelning av momsen, till exempel efter hur mycket respektive del omsätter.

Om den momsfria delen står för 30 procent av intäkterna och den momspliktiga delen står för 70 procent, så får du dra av 70 procent av den ingående momsen på sånt som hör till båda delarna, i vårt fall bokföringstjänsterna.

Omsättning är en vanlig fördelningsgrund. En annan kan vara lokalyta eller besökare till respektive del. 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.

 


 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader