Din bokföring
Amortering

En amortering är helt enkelt en avbetalning på ett lån. Du bokför så här:

Debet 2350 Lån
Kredit 1940 Bank

Ofta brukar amorteringen vara förknippad med en räntebetalning. Vi tänker oss att banken drar 2.000 kronor från ditt konto varje månad. Av det är 1.200 kronor amortering på lånet och 800 kronor ränta. Din bokföring ser ut så här:

Debet 2350 Lån                        1.200 kronor
Debet 8410 Räntekostnader        800 kronor

Kredit 1940 Bank                       2.000 kronor

 

 

Prova avdragstips Gratis
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag och bokföring Fyll i din e-postadress
och prova 5 nummer gratis.
 

 

Ange din e-postadress:Mer bokföring
Amortering
Arbetsgivaravgift
Avskrivningar
Bankavgifter
Bensin
Bilinköp
Billeasing
Bilreparationer
Bilskatt
Blandad verksamhet
Bokföring
Bolagsskatt
Dataprogram
Dator
Egna insättningar
Egna utlägg
Ej avdragsgillt
Facklitteratur
Förbrukningsinventarier
Försäkringar
Hotell
Ingående moms
Internet
Inventarier
Kreditförsäljning
Kundfordringar
Leverantörsskulder
Lokalhyra
Lån
Lön
Löneskatt
Medlemsavgifter
Milersättning
Momsavräkning
Pensionsförsäkringar
Personalskatt
Plusgiro
Porto
Reklam
Representation
Resor
Revision
Ränteintäkter
Räntekostnader
Serviceavgifter
Startsida
Telefonkostnader
Tidningar
Traktamenten
Utgående moms
Varuinköp
Varulager
Övriga kostnader